Afdrukken

 

Interventies

Interveniëren

Voorbeelden

Effecten

Inhoud

Samenvatten

Samengevat, begrijp ik goed dat u bedoeld..

Tot de kern van de zaak komen

Ordenen

Laat ik het even op een rijtje zetten, ik hoor verschillende opvattingen

enerzijds …, anderzijds…,

Zorgen dat iedereen zich gehoord voelt Ordening aanbrengen in het besprokene

Toetsingsvragen

Wat precies, wie, hoe, waar, in vergeijking tot wat, met als gevolg, zonder uitzondering?

Nuances zichtbaar maken.

 

Procedure

Tijd bewaken

Zullen we de tijd verdelen. Hoeveel tijd is er

De tijd is goed verdeeld

Binnen het onderwerp achtereenvolgende thema’s aankondigen

We kunnen eerst … bespreken en daarna ….

Structuur aanbrengen in het gesprek

Eerst het ene onderwerp afsluiten, voordat je naar een volgend onderwerp gaat

Kunnen we dit onderwerp afronden met de conclusie … en dan verder gaan met ….

Concluderend samenvatten alvorens door te gaan

Een agendavoorstel doen, thema’s benoemen binne een onderwerp

Ik stel de volgende agenda voor … en binnen het punt het/de thema(‘s)… te bespreken

Systematisch/planmatig werken

Interactie

De samenwerking aan de orde stellen

Een mogelijke manier om dit te bespreken/hieraan te werken is …. Het is ook mogelijk om…. Zijn er nog andere mogelijkheden om hier samen aan te werken?

Een sfeer van gezamenlijkheid creëren

Het gesprek tot op een bepaald moment evalueren

Mag ik even een moment in lassen om te bespreken hoe hetgesprek tot nog toe gaat? Het valt me op dat …..

De manier van communiceren bespreekbaar maken. Bv om minder actoeven bij het gesprek te betrekken

Obeservatie over het effect van het gedrag op elkaar benoemen

Het valt mij op dat …. Heeft u dezelfde observatie?

Hindernissen in het gesprek wegnemen

Reflecteren over de voortgang van het gesprek

We zijn tot de kern gekomen, hebben alle argumenten doorgenomen en op een rijtje gezet, maar nog geen besluit genomen. Is dat het mogelijk dat nu te doen of is er nog andere informatie nodig?

Verborgen agenda punten opsproren/bespreekbaar maken

Gevoelens

Reflecteren op gevoelens die een rol kunnen spelen

In dit soort situaties treden wel eens/soms/meestal gevoelens op van…

Lastige gevoelens benoemen

De eigen gevoelens uitspreken

Ik voel me teleurgesteld

Een sfeer van openheid creëren

Vragen naar de gevoelens van de ander

Hoe ervaart u dit?

Gevoelens (bv weerstand) bespreekbaar maken

Je indruk over de gevoelens van de ander checken

Begrijp ik hetgoed dat u het vervelend vind?

Zicht krijgen op onderliggende gevoelens