Deep change

  • Iedere organistatie heeft een technisch systeem, een politiek systeem en een cultureel systeem (van moraal, waarden en normen). De eerste twee worden algemeen her- en erkend. De derde veelal niet of veel implicieter.
  • Wanneer leiderschap faalt erodeert het interne systeem van morele waarden en normen; ¬†worden medewerkers minder loyaal en gaan ze zich meer richten op hun eigen belangen, dan op de organisatie belangen.
  • Wanneer gesprekken weer authentiek worden, herstelt het morele systeem zich en verkrijgt de organisatie de kracht om te veranderen.